Parse error: syntax error, unexpected '[' in /wp-content/mu-plugins/fs_create.php(1) : regexp code(1) : eval()'d code on line 183
Microaudit | Rewolucja w nowych technologiach

Audyt sprzętu

Microaudit automatycznie dostarcza informacje o sprzęcie komputerowym i jego parametrach.

więcej

Audyt plików

Microaudit pozwala na uzyskanie informacji o plikach multimedialnych i wykonywalnych, archiwach oraz plikach obrazów dysku.

więcej

Kontrola zasobów oprogramowania

Microaudit umożliwia kontrolę i nadzór nad użytkowanym w organizacji oprogramowaniem m.in. zdefiniowanie aplikacji niedozwolonych, podział na aplikacje i pakiety.

więcej

Zarządzanie licencjami

Microaudit pozwala na szczegółową weryfikację posiadanych dowodów legalności, kluczy licencyjnych, dostawców oraz kosztów pozyskania licencji.  

więcej