Kontrola zasobów oprogramowania

Microaudit umożliwia kontrolę i nadzór nad użytkowanym w organizacji oprogramowaniem m.in. zdefiniowanie aplikacji niedozwolonych, podział na aplikacje i pakiety.

Testuj bezpłatnie