Zarządzanie licencjami

Microaudit pozwala na szczegółową weryfikację posiadanych dowodów legalności, kluczy licencyjnych, dostawców oraz kosztów pozyskania licencji.

 

Testuj bezpłatnie