Microaudit zastrzeżony

Logo Microaudit otrzymało status Wspólnotowego znaku towarowego (CTM – Community Trade Mark). Dzięki temu spółka Mikroaudyt posiada „wyłączne prawo używania znaku oraz zakazywania osobom trzecim używania go bez jego zgody”.

 

CERTYFIKAT

Testuj bezpłatnie