Audyt legalności oprogramowania

AUDYT LEGALNOŚCI OPROGRAMOWANIA (LICENSE COMPLIANCE AUDIT)

Dzięki systemowi Microaudit w kilku krokach dokonasz inwentaryzacji oprogramowania i porównasz je z posiadanymi licencjami.

 

Audyt oprogramowania to działanie, które daje organizacji informację na temat stanu  posiadania oprogramowania, które jest wykorzystywane oraz na temat sposobów jego nabywania i dystrybuowania w organizacji.

 

Cel:

 • dostarczenie informacji na temat oprogramowania (ilości) wykorzystywanego na stacjach roboczych
 • wyszukanie aplikacji niepożądanych, nie mających związku z charakterem wykonywanej w organizacji pracy.

Korzyści:

 • potwierdzenie skuteczności systemu zarządzania oprogramowaniem  lub określenie podstaw do podjęcia działań korygujących
 • możliwość generowania oszczędności finansowych związanych z użytkowaniem oprogramowania
 • rozpoznanie potrzeb zakupowych w obszarze IT.

 

Audyt legalności to działanie, które ma na celu zweryfikowanie, czy organizacja jest uprawniona do wykorzystywania zinwentaryzowanego oprogramowania z prawnego punktu widzenia.

 

Cele:

 • dostarczenie informacji, ile licencji na oprogramowanie posiada firma
 • skonfrontowanie liczby i typu licencji (OEM, licencje indywidualne, MOLP, Select itp.) z informacjami zebranymi w trakcie audytu oprogramowania
 • dostarczenie informacji, czy liczba zainstalowanego na komputerach oprogramowania pokrywa się z liczbą posiadanych licencji
 • dostarczenie informacji, w jaki sposób najefektywniej i najmniejszym kosztem zalegalizować oprogramowanie, na które brakuje licencji.

Korzyści:

 • uzyskanie informacji, na które oprogramowanie organizacja posiada zbyt małą liczbę licencji, na które w ogóle ich nie posiada i w ilu przypadkach posiada więcej licencji niż zainstalowanych programów
 • zapewnienie organizacji 100% legalności oprogramowania
 • możliwość efektywnego zarządzania licencjami.

 

Microaudit umożliwia:

 • automatyczną i szczegółową inwentaryzację oprogramowania
 • korzystanie z intuicyjnego systemu bilansowania ilości licencji i oprogramowania
 • identyfikację oprogramowania typu freeware
 • kontrolę aktualności wyników inwentaryzacji
 • korzystanie ze wsparcia audytora w procesie naprawy legalności
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych przy wsparciu profesjonalnych i certyfikowanych  audytorów
 • generowanie szczegółowych raportów ułatwiających interpretowanie wyników audytu
 • odczytywanie wyników audytu przedstawionych w formie graficznej.

 

 

Testuj bezpłatnie