Audyt plików

AUDYT PLIKÓW (FILES INVENTORY)

Microaudit pozwala na uzyskanie informacji o plikach multimedialnych, archiwach oraz plikach obrazów dysku, których posiadanie może się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Wszystko po to, by każda firma mogła samodzielnie i sprawnie zarządzać posiadanymi plikami, dbać o ich legalność oraz unikać strachu przed kontrolą zewnętrzną.

 

Audyt plików polega na zweryfikowaniu na dyskach komputerów plików multimedialnych, wykonywalnych i archiwalnych w szczególności tych chronionych prawami autorskimi oraz niedozwolonych w świetle prawa.

 

Cel:

 • wyeliminowanie plików nielegalnych, nieużywanych i szkodliwych
 • określenie wielkości plików na poszczególnych jednostkach.

Korzyści:

 • wyeliminowanie plików, do których organizacja nie posiada praw
 • usunięcie plików niedozwolonych przez prawo.

 

Dzięki usłudze Microaudit masz możliwość:

 • inwentaryzowania plików wykonywalnych
 • inwentaryzowania plików multimedialnych
 • inwentaryzowania plików zarchiwizowanych, z możliwością wielowarstwowej analizy
 • inwentaryzowania plików będących obrazami dysków
 • korzystania z szerokiego zakresu inwentaryzowanych rozszerzeń plików
 • generowania informacji o rozmiarze oraz lokalizacji plików
 • generowania informacji o wersji oraz prawach autorskich
 • generowania szczegółowych raportów.
Testuj bezpłatnie