O technologii

Model tradycyjny zarządzania zasobami IT

Model Cloud computing

 • Posiadanie wielu modeli i marek oraz rozwiązań zastosowanych w infrastrukturze.
 • Konieczność okresowego uaktualniania zasobów infrastruktury.
 • Nierówne wdrażanie i utrzymywanie dostępności i standaryzacji.
 • Kontrola środków trwałych, która wymaga większej ilości zasobów i czasu.
 • Brak możliwości dokonywania dynamicznych zmian, adekwatnych do wymogów i zmian zachodzących wewnątrz i w otoczeniu podmiotu.
 • W przypadku niewydolności infrastruktury informatycznej możliwość utraty dodatkowego popytu na wyroby lub usługi przedsiębiorstwa.
 • Najczęściej istnieje okres niewykorzystywanego potencjału zainstalowanej infrastruktury, a wraz z rosnącymi wymaganiami powstaje konieczność kosztownej rozbudowy infrastruktury.
 • System jest jedynie zabezpieczany
  na wypadek awarii.
 • Pod kontrolą użytkownika znajdują się (dane, aplikacja środowisko wykonywalne, maszyna wirtualna, serwer, magazyn danych).
 • Konieczność utrzymywania administracji IT i infrastruktury.
 • Posiadanie własnej infrastruktury informatycznej wiąże się następującymi kosztami:
 1. zakup serwerów
 2. zakup infrastruktury sieciowej
 3. zakup oprogramowania
 4. koszty związane z utrzymaniem sprzętu (zasilanie, chłodzenie, serwisowanie itp.).
 • Skalowalność: Automatyczny dostęp do zasobów informatycznych (dopasowanie wielkości zasobów do aktualnych wymagań z możliwością dowolnego zwiększenia bądź zmniejszenia zasobów informatycznych.
 • Dostępność: Dostęp do zasobów informatycznych z każdego miejsca, w którym mamy dostęp do Internetu. W przypadku zmiany miejsca siedziby firmy lub otworzenia nowego oddziału, jedyne co musimy zrobić, aby uzyskać dostęp do zasobów informatycznych, to podłączyć się do Internetu.
 • Mierzalność: Możliwość precyzyjnej wyceny kosztów.Możemy płacić dokładnie za liczbę wykorzystywanych usług lub na zasadzie pre-paid (wcześniej wykupujemy dostęp do określonej usługi). Zapewniamy w ten sposób optymalizację oraz zwiększają przewidywalność kosztów.
 • Bezpieczeństwo: Zmniejszenie awaryjności od strony techniczno-mechanicznej (pożar, brak zasilania, uszkodzenia fizyczne) oraz informatycznej (stale aktualizowanie oprogramowania oraz instalowane oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo). Dane posiadają kilka kopii zapasowych, znajdują się centrach danych ulokowanych w różnych strefach geograficznych.
 • Łatwość wdrożenia: Brak konieczności tworzenia niezbędnej infrastruktury informatycznej i instalowania oprogramowania na wszystkich jednostkach, które będą z niej korzystać. Otrzymujemy niemal natychmiastowy dostęp, który następuje zaraz po skonfigurowaniu systemu. Prostota rozwiązania i niski koszt wdrożenia sprawiają, że z usług w modelu cloud computing może korzystać niemal każda firma. Małe firmy uzyskują w ten sposób dostęp do rozwiązań przeznaczonych dotychczas dla dużych firm.
 • Wydajność: Dostęp do niemal nieograniczonej powierzchni dyskowej i mocy obliczeniowej.
 • Oszczędność: Wdrożenie modelu cloud computing to oszczędność czasu , miejsca i kosztów (budowa infrastruktury informatycznej, wydzielenie miejsca na serwerownie, magazyny danych to znaczne koszta). Dodatkowo nie tracimy czasu na awarie w infrastrukturze informatycznej

 

Dlaczego model Cloud Computing generuje oszczędności?

 

 • Mamy możliwość dopasowani kosztów zasobów informatycznych do stopnia ich rzeczywistego wykorzystania.
 • Nie ponosimy kosztów utrzymania nie wykorzystanych serwerów.
 • Koszty zasilania, chłodzenia, serwisowania są rozłożone na wszystkich usługobiorców.
 • Nie ponosimy nakładów na dodatkowe zasoby informatyczne.
 • Nie ponosimy kosztów zakupu drogich licencji, a jedynie kupujemy prawa do korzystania z danej aplikacji za znacznie mniejszą cenę ponieważ jej właścicielem pozostaje dostawca usługi.
 • Koszt korzystania z usług w cloud computing kwalifikuje się do kosztów prowadzenia działalności operacyjnych, dzięki czemu możemy go w całości uwzględnić przy ustalaniu bieżącego wyniku finansowego.
 • Brak konieczności zakupu serwerów sprawia, że ograniczamy koszty zużycia energii elektrycznej.
 • System jest przystosowany do pracy mimo usterki.

 

 

Wykres 1. Przyczyny przejścia na model Cloud Computing

Źródło: Technologia Cloud computing, dz.cyt., s. 3

Testuj bezpłatnie