Kontrola zasobów oprogramowania

KONTROLA ZASOBÓW OPROGRAMOWANIA (APPLICATION CONTROL)

Microaudit umożliwia kontrolę i nadzór nad użytkowanym w organizacji oprogramowaniem. Dzięki temu każdy menedżer zarządzający zasobami IT wyposażony jest w pełną wiedzę na temat posiadanego oprogramowania, jego legalności, historii licencjonowania oraz na bieżąco śledzi wszelkie zmiany z nim związane.

 

W ramach kontroli zasobów Microaudit umożliwia:

  • definiowanie aplikacji niedozwolonych
  • monitorowanie okresu subskrypcji licencji
  • analizę uaktualnień licencji i ich śledzenie
  • wgląd do historii przypisanych licencji do danej aplikacji
  • podział na aplikacje i pakiety
  • manualne określanie modelu licencjonowania
  • manualne dodawanie oprogramowania, które nie zostało zidentyfikowane
  • raportowanie i graficzne przedstawienie danych.
Testuj bezpłatnie