Newsletter – Regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma Mikroaudyt Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej Wydawcą publikuje poniżej regulamin Newslettera:

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

 

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Wydawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach Wydawcy  poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 3. Zarejestrowanie się Użytkownika pod adresem www.microaudit.eu stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
 4. Zarejestrowanie się Użytkownika pod adresem www.microaudit.eu stanowi jednocześnie wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą newslettera.
 5. Wydawca nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
 6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować wysyłając maila o treści „rezygnuję z subskrypcji newslettera” na adres info@btc.com.pl.
 7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje po 24h i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do:
 • wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
 • czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
 • zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników.
 • całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.
 • usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.

 

Testuj bezpłatnie