Zarządzanie licencjami

ZARZĄDZANIE LICENCJAMI (SOFTWARE LICENSE MANAGEMENT)

Microaudit pozwala na szczegółową weryfikację posiadanych dowodów legalności, kluczy licencyjnych, dostawców oraz kosztów pozyskania licencji. Odpowiednie zarządzanie licencjami daje Użytkownikowi możliwość planowania wydatków na oprogramowanie, unikanie zbędnych kosztów i zgodne z potrzebami organizacji zarządzanie finansami.

 

Microaudit daje szeroki zakres możliwości związanych z zarządzaniem licencjami:

 • inwentaryzacja dowodów zakupu, nośników, certyfikatów odnoszących się do licencji
 • obsługa wielu typów i rodzajów licencji
 • przechowywanie dokumentacji elektronicznej związanej z poszczególnymi dowodami licencyjnymi
 • przypisywanie licencji do komputerów
 • automatyczne uaktualnianie bilansu licencji
 • monitorowanie okresu obowiązywania subskrypcji
 • śledzenie uaktualnień licencji wraz z ich historią
 • pełna historia nabytych i zutylizowanych licencji
 • automatyczne odczytywanie kluczy licencyjnych
 • automatyczne powiadamianie o wymogach licencyjnych
 • przechowywanie informacji o dostawcach i kosztach pozyskanych licencji
 • możliwość manualnego przypisywania kluczy licencyjnych do komputerów
 • dodawanie licencji do wielu aplikacji jednocześnie
 • odpowiednie formularze ułatwiające inwentaryzacje dowodów licencyjnych.
Testuj bezpłatnie